ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Κοπές μοκετών στα μέτρα σας
Αντικατάσταση κροσιών μηχανής
Αντικατάσταση κροσιών μηχανής σε χειροποίητα χαλιά
Αντικατάσταση κροσιών χειροποίητων χαλιών σε αργαλειό
Αντικατάσταση ρελιού μηχανής
Αντικατάσταση ρελιού χειροποίητου χαλιού σε αργαλειό
Αυθεντικό ματάρισμα χειροποίητου χαλιού ανά περίπτωση